2012-01-21

See some video cut

photo: Gunnar Bäckman, Vaasa, Finland
Own our own time is documeted as a 14 minute video.
See some video cut at http://youtu.be/m4jcFd8-m8U
or http://vimeo.com/36139047

2 kommentarer:

  1. Maria mariasgmail24 februari 2012 20:59

    Glad av det röda, klara, mitt i den stora, gröna. Cirkeln som form och symbol. Garnet det varma, från fårets ull. Samvaron, mötet, musiken, det enkla, vardagliga, men så globalt och stort. Den grå klippan, som blir en scen, ett annat rum, en annan plats. Ett minne, att arv, en händelse, ett förflyttat nu.

    SvaraRadera
  2. Maria mariasgmail24 februari 2012 21:05

    Glad of the red, clear, right in the big, green. Circle as form and symbol. The yarn is hot, from sheep's wool. Being together, meeting, the music, the simple, everyday, but as global and huge. The gray rock, which becomes a stage, another place, another place. A memory, the legacy, an event, a moved now

    SvaraRadera